domingo, 20 de diciembre de 2009

Cancións en lingua de signos

Siempre me quedará de Bebe

Chiqui chiki

Ya no puedo más de Camilo Sexto

Alumnado do curso de comunicación de lingua de signos da academia Eniac de Salamanca.

Has cambiado mi vida, de Camela

domingo, 1 de marzo de 2009

KontuKontari: Convención sobre os Dereitos dos Nenos

Nestes Videocontos, os personaxes do programa KontuKontari protagonizan historias que acercan a Convención sobre os Dereitos do Neno ás familias que teñen nenos e nenas de máis de 6 anos de idade. Os contos están subtitulados e signados. Pódense escoitar e ver en castelán e en euskera:

sábado, 28 de febrero de 2009

CREENA (Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra). Funciona como un centro de información, asesoramento e prestación de recursos. Na súa páxina principal atópanse un montón de apartados cos seus correspondentes enlaces a un variado e largo número de recursos. Dentro do apartado Libros en PDF, a través dos blogs podemos acceder a diversos materiais clasificados coas correspondentes etiquetas. Atendendo á discapacidade auditiva no día de hoxe pódese acceder a cinco e unha sobre fala signada.

Diccionario Visual Leo lo que Veo

Leo Lo Que Veo é un diccionario temático/visual en castelán de Mercedes Senac e Esther Pazos. Segundo as autoras o seu obxectivo é o de facilitar a aprendizaxe do vocabulario e a comprensión lectora á alumnado de Educación Infantil, Primeiro Ciclo de Primaria e -en especial- aos que amosan dificultades de acceso á lingua española ou inglesa(por discapacidade auditiva, descoñecemento do idioma ou outros problemas que dificulten o proceso de aprendizaxe).

viernes, 27 de febrero de 2009

E-Signo Visual

E-SignoVisual é un espazo web que contén un diccionario virtual de termos tecnolóxicos que combina a Lingua de Signos Española, a Lingua Galega, as Novas Tecnoloxías e o Software Libre.

A pomba (Serrat e Ana Belén)

miércoles, 25 de febrero de 2009

Perros para personas sordas.Existe una asociación sin ánimo de lucro que adiestra perros para que sirvan de señal a personas sordas: avisan al amo si suena un teléfono, si llora un niño, si otra persona pronuncia su nombre, etc.

Los perros se entregan gratis y completamente adiestrados, con una sola condición: que se les trate con toda la atención y cariño que necesitan.

La asociación se llama Áskal y tiene su sede en Barcelona, pero los perros señal pueden ser solicitados por cualquier persona de España con deficiencia auditiva, incluídas las personas mayores que empiezan a perder el sentido del oído.

Para más información, podeis consultar su página web: www.askal.es

Un saludo,

Eva Piñeiro.

Guía Dixital de Axudas á Discapacidade

A Fundación ONCE presentou GuiaDis, a primeira guía dixital de axudas á discapacidade. Pretende dar aos discapacitados españois ferrametas para que poidan defender mellor os seus dereitos.
Na súa portada sinálase “o obxectivo desta web é facilitar ás persoas con discapacidade e as súas familias información sobre os diferentes recursos (servizos, centros, prestacións e axudas) dispoñibles nos diversos ámbitos da vida. As distintas opcións de busca permitiranlle identificalos, consultar os seus contidos, coñecer os requisitos de acceso e obter orientación sobre os procedementos e trámites necesarios para beneficiarse de cada un destes recursos”.
Guiadis ofrece catro buscadores:
 • Situación do usuario: para facer buscas segundo o tipo de discapacidade (física, mental, intelecutual, auditiva, visual), a porcentaxe de discapacidade ou o grado de dependencia.
 • Tipo de recurso: axudas técnicas, becas, beneficios fiscais, outras prestacións, prestacións da Seguridade Social, servizos. Tamén permite buscar segundo o tipo de entidade: administración do estado, comunidades autónomas, concellos, empresas, asociacións, fundacións...
 • Área de aplicación: información, educación, saúde, protección económica, emprego, fiscalidade, lexislación, vivenda, movilidade e vida diaria, transporte, accesibilidade, cultura, deporte e turismo, atención e cuidado.
 • Centros de atención: asociacións, centro de atención temprana, centro de día, centro de información, orientación e valoración, centro de rehabilitación laboral, centro de rehabilitación psicosocial, centro especial de emprego, centro ocupacional, federación, fundación, piso tutelado, residencia, confederación, administración da Seguridade Social, dirección provincial, información, orientación e prestación de servizos, cooperativa social, aulas de educación especial.
Pódense puntuar os recursos cunha puntuación que vai de 0 a 10, o que no futuro permitiranos coñecer as valoracións que outros usuarios fixeron da axuda obtida.

Cidade Sorda Virtual

A Fundación CNSE para a supresión das barreiras de comunicación creou Ciudad Sorda Virtual , unha web adaptada á Lingua de Signos co fin de que as persoas poidan comunicarse coa súa lingua natural, sexa un punto de encontro para aspersoas de diferentes lugares, conseguir que no futuro eles administren, controlen tanto o chat coma o foro e sirva de información de novas para o colectivo.
Esta páxina Ciudad Sorda Virtual, foi a gañadora pola edición dos Premios AUI, na categoría de Mellor Web.

martes, 24 de febrero de 2009

O desafío do idioma Lingua de signos

Planeta Visual. D.L.S.

Planeta Visual ofrécenos un Diccionario en Lingua de Signos no que contempla un pequeno vocabulario como saúdos, expresións, números, verbos, partes do corpo, adxectivos, traductor dactilolóxico, etc.

Videos


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Biblioteca de Signos

Na páxina principal podemos ler: "Coa Biblioteca de Signos, a Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes pon á disposición de todos os usuarios de lingua de signos española e dos profesionais e investigadores desta lingua un proxecto pioneiro no mundo: a primeira biblioteca xeral de lingua de signos.
A Biblioteca de Signos incluie material bibliográfico, resumido e explicado en lingua de signos, de toda a historia da educación de persoas xordas en España e da investigación moderna en lingüistica das linguas de signos e educación bilingüe. Asimesmo incluie proxectos de gran trascendencia, como o diccionario Histórico da Lingua de Signos Española, a Gramática Visual e o Sistema de Escritura Alfabético da LSE. A sección de Literatura recolle numerosas poesías e contos signados, así como amplia explicación de obras literarias fundamentais".
No día de hoxe podemos ler sobre 40 poemas pertencentes a Machado, Neruda, Ángel González, Alberti, San Juan de la Cruz , Bécquer e Rosalía.
Hai un total de 20 contos infantís o Lazarillo e os primeiros vintecinco capítulos do Quijote.

lunes, 23 de febrero de 2009

Pensando en imaxes

Pensando en imaxes é un blog onde podemos atopar información sobre Autismo. Emprega o método ADRYNA para ensinar a falar.
Está feito por unha mestra de Pedagoxía Terapéutica, Cuca, de Cambados, nai dun neno autista.

(Blanca González Garrido)

Wiki Especial

O autor desta web dinos que na Wiki Especial recopila recursos web sobre todo tipo de áreas e ferramentas de interese para o profesorado que queira utilizar as posibilidades da web 2.0 . Tamén ofrece unha relación de enlaces a artigos e webs relacionados coa logopedia.

Educastur Sin Barreiras

En Educastur Sin Barreras podemos atopar información sobre os recursos aplicados ao alumnado con nee, como programas informáticos, bibliografía, enlaces de interese, obxectivos e plantexamentos de accesibilidade así e documentos que a comunidade vai elaborando a tal efecto. Tamén recolle diversas modalidades de formación relacionadas co tema.

Lola e a súa familia

Lola e a súa familia. Guía para pais e nais de nenos xordos está editada pola CNSE (Confederación Nacional de Sordos de España. Proporciona recursos e estratexias para fomentar unhas relacións familiares satisfactorias.

Recuncho Didáctico de Orientación e Atención á Diversidade

Nesta páxina, incluída no Portal educativo da Junta de Extremadura, atópanse enlaces a materiais relacionados coa orientación e a atención á diversidade: recursos educativos, noticias, cursos, videos, etc.
Entre os materiais enlazados nesta páxina destacamos algúns dos programas que podemos descargar:
 • PROAF: Programa de articulación e fonación. Está destinado ao alumnado con discapacidade auditiva ou con trastornos específicos da linguaxe. Ten 241 exercicios sustentados nunha metodoloxía sintética de lectura como axuda ao linguaxe articulado.
 • Navegador ZAC para autistas. Navegador web programado por John LeSieur con características especiais para ser usado por alumnado autista.

sábado, 21 de febrero de 2009

Tadega

Emocionoume a conferencia que impartíu Juan José Fernández García sobre TADEGa (Tecnoloxías de Atención á Diversidade na Educación Galega) no "IX Inforensino".
Falounos sobre a realidade galega das TIC na atención á diversidade, da normativa e accesibilidade dos espazos web así como dos servizos e recursos que nos ofrecenen dita Asociación.
A cambio pídennos que pensemos na accesibilidade e usabilidade das nosas páxinas web e bitácoras, que non nos convirtamos en educadores excluíntes, falando de "atención á diversidade" e "inclusión", pero sen telos en conta nos materiais que preparamos.

Copio aquí as "Correccións manuais con sentido común" que propuxo para que as teñamos en conta nos textos e enlaces que poñamos nos blogs e páxinas web e invítovos a que entredes nesta páxina e colaboredes coa súa gran labor.


Os textos

 • Evita frases de dobre sentido ou de sentido figurado a non ser que as expliques no propio texto.
 • Un páragrafo para unha idea. Unha idea para un páragrafo.
 • Repasa o escrito, non confundas, aclara, axuda. Usa a linguaxe dos teus usuarios, non a túa.
 • Claro, conciso, amigable, familiar, cercano.
 • Organización visual dos elementos clara e ordeada.
 • Aspecto homoxéneo do deseño en todas as páxinas do mesmo sitio.
 • ¿Un texto extenso? Divídeo en partes, encabeza cada parte con títulos e subtítulos seguindo unha ordenación lóxica e congruente cun texto descritivo axeitado para cada caso.
 • Que non dependa o contido da maquetación, senón ao revés.

Os enlaces

 • ¡Non máis "pincha aquí", por favor!
 • ¿Imaxinas a cara duna persoa cega ao ler "pincha no cadro azul"?
 • Nin moitos nin poucos, os xustos para a comprensión e a usabilidade do servizo que se oferta.
 • Non xogues ás adiviñas; que teña elementos de decisión para sopesar se ir ou non a ese sitio.
 • Non enlaces a sitios externos noutra ventá. Se continúa ou non no teu sitio o decide él, non ti.
 • Dous textos iguais non poden apuntar a enlaces diferentes.
 • Dous textos diferentes non poden apuntar ao mesmo enlace.
Esta web está feita por profesionais maioramente galegos implicados na educación e na Atención á Diversidade. De xeito gratuíto, ofrecen asesoramento sobre cuestións relativas á atención á diversidade e tecnoloxías da información e da comunicación (lexislación, recursos educativos, necesidades específicas e de apoio educativo de calquera tipo...). A páxina consta de seccións como: bitácoras, foros, unha relación das 40 mellores páxinas seleccionadas sobre recursos educativos, accesibilidade web, discapacidade...
Ofertan a posibilidade de colaborar con eles.